moreus small logo

MOREUS on Google+ Like MOREUS on Facebook RSS News Feed moreus on Viadeo moreus linedin moreus @ youtube

Naše storitve

Prenesmo vaše poslovanje v tujino – za vaše poslovne dejavnosti vam bomo dostavili potrebno oskrbo na naslednjih področjih:

  • pravnih zadev;
  • financ;
  • marketingu & poslovanju;
  • statističnih in marketinških raziskav;
  • & & v drugih vidikih, prilagojenih glede na vaše poslovne potrebe.

Naša organizacija

Imamo 20 letne izkušnje na mednarodnem področju iz več ekonomskih panog, različnih kultur in vseh ravnih upravljanja podjetja na naslednjih področjih:

  • strategija & taktika;
  • poslovanje in dolgoročne izvedbe;
  • spremljanje, prilagajanje in poročanje,

Podpiramo vašo mednarodno razširitev z našim natančnim poznavanjen domačih zakonskih predpisov, komercialnih in tržnih obnašanj vaše ciljne skupine ter za vas poiščemo ugodno finančno in davčno okolje......vse to, da bi zagotovili vaše poslovanje bolj učinkovito, naj se nahajate kjerkoli.

Kaj pravijo naše stranke...
"MoreUs v poslovanju - to je obljuba, prilagojene rešitve in dosežki"
moreus logo design