moreus small logo

MOREUS on Google+ Like MOREUS on Facebook RSS News Feed moreus on Viadeo moreus linedin moreus @ youtube

Medzinárodné prieskumy

MoreUs

That's the philosophy of doing things together...

international

MoreUs v prieskumoch

Na žiadosť francúzskej inštitúcie CNR - Comité National Routier - od roku 2010 MoreUs vykonáva medzinárodné ekonomické prieskumy v oblasti medzinárodnej nákladnej dopravy. Niektoré sú vykonávané priamo, niektoré v spolupráci.

Informácie o prieskumoch

V tak rýchlo sa meniacich hospodárských reáliách 21.storočia je veľmi dôležité meranie ukazovateľov globálnej ekonomiky, jej budúcich potrieb a obmedzení. MoreUs na žiadosť CNR, ktorý je základným prameňom informácií pre mnoho inštitúcií a združení v celej Európe (medzi ktorými sa nachádzajú univerzity, študenti, kontrolné inštitúcie, vlády, vedúci dopravy, logistické spoločnosti), vykonáva prieskumy ekonomických ukazovateľov na území celej Európy. Už 10 rokov sú tieto prieskumy voľne dostupné každému, kto sa chce obohatiť o vedomosti dôležité pre rozhodnutia v budúcnosti.

Príklady prieskumov

Príklady niekoľkých posledných prieskumov v Európe objednaných CNR:
surveys surveys surveys surveys surveys surveys surveys surveys
moreus logo design