moreus small logo

MOREUS on Google+ Like MOREUS on Facebook RSS News Feed moreus on Viadeo moreus linedin moreus @ youtube

Međunarodna istraživanja

MoreUs

That's the philosophy of doing things together...

international

MoreUs u istraživanjama

Nakon molbe francuske institucije CNR - Comité National Routier - od 2010 godine MoreUs vrši međunarodna ekonomska istraživanja, koja su usredotočena na sektor međunarodnog transporta. Neki od njih izvšeni su izravno, neki u suradnji.

O istraživanjama

S takvim brzim promjenama ekonomske stvarnosti XXI stoljeća, neophodno je mjeriti ekonomske faktore globalnog, otvorenog tržišta, njegovih budućih potreba i granica. Nakon molbe CNR koji je temeljni izvor informacija za nekoliko institucija i udruga diljem Europe, poput sveučilišta, nadzornih institucija, javne uprave, menadžera prijevoznih i logističkih tvrtki - MoreUs vrši istraižvanja koje se bave ekonomskim aspektima na teritoriju Europske Unije. Već 10 godina, istraživanja tržišta CNR-a dostupna su besplatno podjednako za stručnjake, kao i za početnike, koji žele proširiti svoje znanje, što je vrlo važno za buduće ekonomske odluke. MoreUs je ponosan što sudjeluje u tako bitnim i vrijednim istraživanjama.

Primjeri istraživanji

Primjeri posljednjih istraživanja naručenih u Europi preko CNR:
surveys surveys surveys surveys surveys surveys surveys surveys
moreus logo design